Schody spiralne

 

 

 

Schody spiralne mają zastosowanie jako wejścia na pomosty zbiorników, pomosty w halach przemysłowych, klatki ewakuacyjne, wejścia na strych lub do piwnicy, etc.

Ich zalety to:

  • mała przestrzeń zabudowy w stostunku do schodów
  • tradycyjnych
  • prosty montaż
  • możliwość dopasowania kątowego do istniejących elementów (obrót wszystkich stopni na słupie nośnym)
  • mały ciężar w stosunku do wysokości
  • niska cena w stosunku do schodów tradycyjnych

Schody spiralne są wykonywane w sposób umożliwiający samodzielny montaż. Ponieważ schody nasze spełniają wszystkie wymagania przepisów budowlanych oraz PN-80/M.-49060 konieczne jest przestrzeganie następujących wytycznych: 

  • Średnica zewnętrzna schodów D=od 2000[mm]
  • Wysokość stąpnięcia schodów h=od 175 do 200[mm]
  • Ilość stopni schodowych na pełen obrót (360°) n=od 16 do 19 (w zal. od średnicy D)
  • Schody muszą mieć możliwość zakotwienia rury nośnej minimum co 3-8 mb. wysokości. 

Schody spiralne wykonujemy według własnych obliczeń statycznych oraz własnego projektu każdorazowo dostosowanego do potrzeb Klienta.Projektujemy zarówno schody wewnętrzne jak i zewnętrzne, z uwzględnieniem odmiennych warunków obciążenia. Wykonujemy także schody wg wytycznych Klienta po dostarczeniu gotowego projektu lub jego założeń.