Kraty zgrzewane

 

Tego rodzaju kraty Wema produkowane są z płaskowników nośnych o różnych wymiarach i specjalnie przygotowanych prętów łączących (poprzecznych). Łączenia dokonuje się metodą zgrzewania oporowego, pozwalającą na przygotowanie bardzo trwałych zespoleń prętów poprzecznych z płaskownikami nośnymi. Każde z wykonanych połączeń zostaje dokładnie sprawdzone pod kątem trwałości oraz odporności względem potencjalnych odkształceń wskutek oddziaływania dużego nacisku. Odpowiednia technika produkcyjna pozwala również na takie zespolenie drutu i płaskownika, aby oba elementy współtworzyły jednolity materiał.

Krata pomostowa, której jednym z głównych elementów konstrukcyjnych są pręty, może wykorzystywać materiały o różnych kształtach. W naszej ofercie znalazły się trzy modele prętów: – okrągłe (d6 mm), – żłobione, – kwadratowe.

Poniżej znajduje się więcej szczegółowych informacji. Dzięki nim dowiedzą się Państwo m.in. jaką wysokość płaskowników nośnych zapewniają nasze kraty pomostowe, jaką grubość prętów poprzecznych oferują poszczególne modele oraz jak wygląda podział oczek dla modeli zgrzewanych typu Mostostal.

wysokość płaskownika [mm] 20 25 30 40 20 25 30 40 25 30 40 50 60 70 25 30 40 50 60 70
grubość pręta [mm] 2 3 4 5

Kraty zgrzewane mają wszechstronne zastosowanie, dlatego też w zależności od obciążenia, jakie będą przenosić stosuje się różne wielkości oczek i płaskowników nośnych. Kraty antypoślizgowe gładkie – wykonanie standardowe – antypoślizgowość zapewnia pręt żłobiony lub pręt kwadratowy skręcany. Zamówienie standardowych szerokości (rozkrojowych) krat zgrzewanych dla podziałki t=25,5 i t=34,3 zapewni najmniejszy koszt zakupu oraz najkrótszy czas dostawy.